OPDATERET 8. MARTS 2016

1. GENERELT

Fisketorvet – Copenhagen Mall, Havneholmen 5, 1561 København V  (”Vi”/”Os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med opretholdelsen af de hjemmesider, loyalitetsprogrammer og mobilapps (herefter samlet benævnt  ”Tjenester”), som kan tilgås via forskellige medier og digitale enheder, og som Vi stiller til rådighed. Vi lægger stor vægt på beskyttelse af personoplysninger. Personoplysninger forstås som alle oplysninger, som på direkte eller indirekte vis gør det muligt at identificere en enkeltperson.
Formålet med nærværende retningslinjer til beskyttelse af privatlivets fred (herefter benævnt "Retningslinjer") er at informere dig om, hvordan Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, som du indsender eller fremlægger ved at tilgå eller benytte vores Tjenester. 

Vi opfordrer dig til at læse disse Retningslinjer grundigt. Ved at benytte vores Tjenester, og ved at videregive dine personoplysninger til Os, erklærer du dig indforstået med at være blevet informeret om vores brug af dine personoplysninger, som det fremgår af nærværende Retningslinjer. Hvis du ikke ønsker, at Vi benytter dine personoplysninger på den måde, som det fremgår af nærværende Retningslinjer, bedes du afholde dig fra at videregive dine personoplysninger til Os. I så fald bedes du være opmærksom på, at du måske ikke har adgang til og/eller kan benytte visse funktioner eller visse af vores Tjenester.
Tjenesterne henvender sig til brugere, som er 18 år eller derover.

2. SÅDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER 

Vi indsamler dine personoplysninger på en række forskellige måder: 

2.1 Registreringsoplysninger som du videregiver til Os. Nogle af vores Tjenester kræver, at du opretter en konto. Det gælder særligt vores loyalitetsprogram og visse funktioner, som er tilgængelige via vores mobilapps eller vores hjemmesider. Hvis du vælger at oprette en konto ved at udfylde registreringsblanketten, bliver du bedt om at videregive kontaktoplysninger og identifikationsoplysninger (din titel, fornavn, efternavn, fødselsdato, postnummer, e-mail-adresse, mobilnummer og andre oplysninger, som du måtte finde  relevant at videregive til Os). 

2.2 Registreringsoplysninger som du giver sociale medier lov til at dele med Os. Hvis du vælger at oprette en konto hos Os via din konto på sociale medier (fx. Facebook, Google + eller Twitter), vil det pågældende sociale medie, efter at have fået dit samtykke dertil, overdrage dine personoplysninger til Os (fornavn, efternavn, brugernavn, profilbillede, e-mail-adresse, køn, fødselsdato, uddannelse, skole, stilling), oplysninger om din bopælsadresse (land, by, adresse, postnummer, telefonnummer), dine "likes" (sider, yndlingsfilm, yndlingsmusik, yndlings-fjernsynsprogrammer) og din liste over dine venner.

2.3 Personoplysninger som Vi indsamler i kraft af din brug af vores Tjenester. 

(i) Når du benytter loyalitetskortet, indsamler og behandler Vi:
oplysninger om din indkøbsprofil 
hyppigheden af dine besøg og deres varighed 
oplysninger om din køberadfærd 
hvis du er registreret på loyalitetsprogrammet via din konto på et socialt medie, indsamler og behandler Vi oplysninger med relation til dine interaktioner med loyalitetstjenesten på det pågældende sociale medie. 

(ii) Når du benytter vores Tjenester på mobilappen eller hjemmesiden som verificeret bruger, indsamler og behandler Vi:
personoplysninger som du aktivt tilføjer til din profil (f.eks. brugernavn eller kaldenavn, profilbillede og adgangskode) 
personoplysninger fra det indhold, som du lægger op, uploader, bidrager til eller på anden vis gør tilgængelig på eller via Tjenesterne, såsom din tidslinje, fotoportefølje, ønskeliste, kontaktliste 
oplysninger med relation til dine interaktioner med tjenesten på et socialt medie, hvis du er logget på tjenesten via din konto på det pågældende sociale medie
oplysninger om hyppigheden af dine besøg, dine bevægelsesmønstre i indkøbscentret, forudsat Vi har fået dit samtykke dertil. Du kan finde flere oplysninger om denne form for anvendelse i nedenstående afsnit “Geolokalisering"
tekniske data. 

(iii) Når du bruger vores hjemmeside, kan Vi bruge cookies og lignende teknologi til at indhente oplysninger om din brug af vores hjemmeside. Du kan finde flere oplysninger om denne form for anvendelse i nedenstående afsnit “Cookies”.

3. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger de personoplysninger, som Vi indsamler fra dig, til at:

(i) håndtere og levere Tjenesterne til dig 

(ii) analysere din brug af Tjenesterne og, forudsat Vi har fået dit samtykke dertil, kombinere dine personoplysninger, som Vi har indsamlet fra brugen af vores forskellige Tjenester (fx loyalitetskortet, vores mobilapps og vores hjemmesider) til at øge vores kendskab til dine forventninger og behov samt udvikle nye funktioner og Tjenester 

(iii) levere skræddersyet information og reklamemateriale til dig. Vi benytter alene dine personoplysninger til at fremsende reklamemateriale, efter at have fået dit samtykke dertil. Således vil du, i forbindelse med registrering ved de af vores Tjenester, der medfører indsamling af personoplysninger, blive bedt om at give dit samtykke til vores brug af dine personoplysninger med henblik på fremsendelse af reklamemateriale

(iv) måle, teste og overvåge de målbare parametre ved vores Tjenester samt effektiviteten af dem

(v) sikre at Tjenesterne fungerer korrekt og beskytte dine personoplysninger mod tyveri, tab, skade eller uautoriseret adgang til dem.

4. SÅDAN DELER OG FREMLÆGGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi deler de personoplysninger, som Vi indsamler via vores Tjenester, på følgende måde:

(i) Deling af oplysninger med tredjemand

Det kan forekomme, at Vi deler dine personoplysninger med følgende:

selskaber, som er tilknyttet den samme koncern som Os, for at udvikle og teste nye Tjenester og funktioner
partnervirksomheder med placering i vores indkøbscenter med henblik på at de kan levere reklamer, som de måtte vurdere er i din interesse
eksterne leverandører, der leverer af Tjenester, som bistår Os med at levere Tjenesterne til dig og behandle dine personoplysninger på vores vegne. Sådanne eksterne leverandører af Tjenester vil altid være underlagt forpligtelser vedrørende sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med nærværende Retningslinjer og gældende lov. Bemærk venligst, at sådanne eksterne leverandører kan være hjemmehørende i USA og derfor have adgang til dine personoplysninger derfra. I tilfælde af, at dine oplysninger videregives til USA, følger Vi Europakommissionens standardklausuler for at sikre, at dine personoplysninger er under samme beskyttelse, når de tilgås derfra.

vores samarbejdspartnere, i anonymiseret form og på en måde, hvor det ikke længere er muligt at identificere dig
myndigheder, hvis en myndighed anmoder herom, og hvis vi er forpligtede hertil for at overholde gældende lovgivning,
civilretlige forespørgsler, herunder stævninger mv., hvis vi efter gældende lovligvning er forpligtet hertil 
en hvilken som helst erhverver, i tilfælde af at personoplysninger overføres som del af et salg eller anden overførsel af alle eller dele af vores aktiver til et andet selskab.

(ii) Deling af oplysninger med parter efter dit valg 
Deling af oplysninger med andre brugere af vores Tjenester. Al information eller ethvert indhold, som du frivilligt lægger frem via vores Tjenester på mobilappen eller hjemmesiderne, bliver gjort tilgængelig for alle brugere af Tjenesterne. Sådanne Tjenester gør det ligeledes muligt for dig at dele alt eller dele af dit indhold og personoplysninger, på individuel basis, med brugerne på din kontaktliste ved at ændre dine indstillinger for deling.

Deling af oplysninger med sociale medier. Hvis du vælger at tilgå Tjenesterne via din konto på et socialt medie (fx. Facebook, Google + eller Twitter), eller hvis du trykker på en af tilføjelsesknapperne eller links til sociale netværk (dvs. Facebooks "synes godt om"-knap eller Googles "+"-knap), som er tilgængelige via Tjenesterne, vil dit indhold og personoplysninger blive delt med de pågældende sociale medier. Du er indforstået med, at sådanne oplysninger kan blive offentliggjort på din konto på dit sociale medie. 
Du er indforstået med og indvilger i, at de sociale medier benytter dine personoplysninger, herunder oplysninger som deles med de sociale medier via tjenestene, er underlagt deres egne respektive retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred. Hvis du ikke ønsker, at de sociale medier indsamler oplysninger om dig, bør du i den sammenhæng eftergå det pågældende sociale medies Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred og/eller logge ud af det pågældende sociale medie, før du bruger vores Tjenester.

5. SÅDAN KAN DU ÆNDRE DINE FORETRUKNE INDSTILLINGER

Under indstillinger for Tjenesterne kan du opdatere dine kontoinformationer, ændre indstillinger i din profil, tilmelde eller framelde abonnement på meddelelser, du modtager fra Os, og justere i dine indstillinger for deling af Tjenesterne, herunder funktioner, der kræver, at placeringstjenester er slået til.
Du bedes være opmærksom på, at hvis du ønsker at indskrænke eller ændre i adgang til eller deling af dine personoplysninger med sociale medier, bør du gå ind under dine kontoindstillinger på det pågældende sociale medie.

6. SÅDAN SIKRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER


Vi prioriterer beskyttelse af dit privatlivs fred og af dine personoplysninger højt. Hvis du som registreret bruger modtager en adgangskode, skal du holde den hemmelig, begrænse adgangen til din computer eller mobilenhed og logge af hver gang, du har brugt Tjenesterne. Du kan finde flere oplysninger om dit ansvar for sikring af egne personoplysninger på [Link to T&C].
Vi foretager de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger mod en hvilken som helst form for utilsigtet tab, ødelæggelse, misbrug, skade eller uautoriseret eller ulovlig adgang. Ikke desto mindre bedes du være opmærksom på, at ingen overførsel af oplysninger over internettet eller lagringsteknologi kan garanteres som 100 % sikker. 

7. SÅDAN TILGÅR OG OPDATERER DU DINE PERSONOPLYSNINGER


Vi foretager behørige foranstaltninger for at sikre, at du kan opretholde rigtigheden af dine personoplysninger og holde dem opdateret. Du har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning at tilgå, berigtige og med henblik på legitime formål at modsætte dig brugen af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret og/eller indhente alle relevante oplysninger derom, skal du kontakte Fisketorvet – Copenhagen Mall og vedlægge en kopi af dit id-kort. Du får derpå svar inden for en lovbestemt frist efter, at Vi har bekræftet din identitet.

8. COOKIES 

8.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer eller mobilenhed, når du besøger en hjemmeside. De bruges af mange for at få hjemmesider til at fungere eller fungere bedre. Cookies gør det nemmere for hjemmesiden at genkende din enhed og huske oplysninger om dit besøg (f.eks. dit foretrukne sprog, skriftstørrelse og andre foretrukne indstillinger). 

8.2 Sådan bruger Vi cookies

Vi bruger ikke cookies til at spore dig som person eller til at identificere dig. Vi bruger dem for at kunne opretholde Tjenesternes drift på den måde, du har ønsket, lette din navigering på vores hjemmeside og brugen af dens funktioner, så du får en gnidningsfri oplevelse.

Vi bruger Google Analytics-værktøjet til at gøre det nemmere for Os at måle trafik- og brugsstatistik med henblik på at få bedre indsigt i, hvordan brugerne tilgår og bruger vores hjemmeside. Vi bruger oplysninger, som er indsamlet ved hjælp af cookies til at gøre det nemmere at forbedre vores Tjenester og for at lave samlet statistik over, hvordan vores hjemmeside bruges af de besøgende. Vær opmærksom på, at Google i den sammenhæng indsamler dine personoplysninger fra vores hjemmeside ved hjælp af Google Analytics. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google bruger Google Analytics, og hvordan Google Analytics indsamler og behandler oplysninger, på www.google.com/policies/privacy/partners/. 

Oplysningerne opbevares i en periode på op til 2 år.

8.3 Sådan styrer du dine cookies-indstillinger

De fleste browsere giver dig mulighed for at administrere dine cookies-indstillinger ved at ændre i dine browser-indstillinger. Hvis du giver dit samtykke til vores brug af cookies men på et senere tidspunkt ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du slette de cookies, som allerede er blevet registreret, og ændre dine browser-indstillinger til at blokere yderligere cookies. Hvordan man gør det, kan du finde ud af under "Hjælp"-funktionen i din browser. Ellers kan du bruge nedenstående links for at finde instrukser til, hvordan man betjener cookies-indstillinger i de mest udbredte browsere.

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari)

Hvis du derudover ikke ønsker, at Google Analytics bliver brugt i din browser, kan du installere Google Analytics-tilføjelsesprogrammet på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Du kan også gå ind på www.aboutcookies.org, som indeholder udførlige oplysninger om, hvordan man gør dette på en række forskellige browsere.
Du bedes være opmærksom på, at hvis du blokerer cookies, har du måske ikke fuld adgang til alle funktioner og sider på vores hjemmeside.

9. GEOLOKALISERING

9.1 Overordnet princip

Forudsat at Vi har fået dit samtykke dertil, kan Vi indsamle og behandle oplysninger om din placering i vores indkøbscenter, mens du er verificeret på vores mobilapp med henblik på at måle hyppigheden af dine besøg og dine bevægelsesmønstre i og inden for vores indkøbscenter og/eller til at muliggøre tjenesten Meet My Friends.

9.2 Sådan bruger Vi oplysninger om din geolokalisering

For at kunne lokaliseres i indkøbscentret skal du slå bluetooth-funktionen på din mobilapp til. Hvis du blot ønsker at se oversigtskortet og dine kontakters placering via tjenesten Meet My Friends, er det ikke nødvendigt at slå bluetooth-funktionen til. Vær opmærksom på, at Vi ikke lokaliserer dig uden for vores indkøbscenter, og Meet My Friends-tjenesten ikke deler din placering uden for vores indkøbscenter. Placeringsfunktionen aktiveres alene af de master, som er installeret i indkøbscentrets fællesarealer. 
Vi indsamler og behandler oplysninger om din placering i og inden for indkøbscentret, forudsat Vi har fået dit samtykke dertil. 

9.3 Hvad er Meet My Friends?

Tjenesten Meet My Friends gør det muligt for dig at dele din placering i og inden for vores indkøbscenter med brugere af tjenesten eller alene med de af dine venner, der også bruger tjenesten. Således kan du besøge indkøbscentret og kende dine venners placering i indkøbscentret og mødes med dem et særligt sted eller foreslå et sted at mødes. 

9.4 Sådan deles dine oplysninger om geolokalisering på Meet My Friends

For at kunne tilvejebringe tjenesten "Meet My Friends" kan nogle af dens funktioner kræve, at oplysninger om din geolokalisering deles med alle andre brugere af tjenesten eller alene med dine kontakter alt afhængig af, hvordan dine indstillinger er konfigureret. 
Desuden vil du, hvis du har brugt din konto på Facebook, Google eller Twitter til at oprette din konto hos Os, kunne lokalisere de af dine kontakter fra det pågældende sociale medie, som også bruger "Meet My Friends"-tjenesten og anmode dem og at dele deres respektive placering. 
Det kan forekomme, at Vi deler dine geolokaliseringsoplysninger med de modtagere, der er udspecificeret i ovenstående afsnit "Sådan deler og fremlægger Vi dine personoplysninger".

9.5 Sådan indstilles dine foretrukne indstillinger for geolokalisering 

(i) Via indstillingerne på din mobil
Første gang du verificeres på vores mobilapp, anmoder Vi om dit samtykke til at slå geolokalisering til på din mobilenhed. 
Hvis du accepterer geolokalisering på din mobilapp, træder den i kraft med det samme og gælder for alle forbindelser på vores mobilapp og for alle besøg i vores indkøbscenter derefter. 
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt slå geolokalisering fra på din mobilenhed under dine mobilindstillinger.

(ii) Via Meet My Friends-tjenesten
Første gang du går på via tjenesten "Meet My Friends", anmoder Vi om dit samtykke til at slå geolokalisering til på din mobilenhed og til at dele dine geolokaliseringsoplysninger. 
Hvis du accepterer geolokalisering og deling af dine geolokaliseringsoplysninger, træder din accept heraf i kraft med det samme og gælder for alle forbindelser derefter, medmindre du bruger funktionen "synlig/ikke synlig", som er tilgængelig direkte på kortet til midlertidigt at rette dine geolokaliseringsindstillinger. Du kan ligeledes på et hvilket som helst tidspunkt permanent deaktivere geolokalisering under dine profilindstillinger. 
Du bedes være opmærksom på, at tjenesten "Meet My Friends" som standard er sat til synlig for alle andre brugere af tjenesten "Meet My Friends". Du kan konfigurere dine indstillinger for deling af placering ved at vælge en af følgende muligheder: 
at være synlig for alle andre brugere af "Meet My Friends"-tjenesten, eller 
kun at være synlig  for dine kontakter, eller 
ikke at være synlig for nogen som helst brugere af "Meet My Friends"-tjenesten.

De parametre for fortrolighed, som du har konfigureret, bliver registreret og tages i brug, hver gang du bruger mobilappen. Desuden gælder det, at du på et hvilket som helst tidspunkt har direkte adgang til muligheden for at gøre dig "synlig/ikke synlig" direkte på kortet, hvilket gør det muligt for dig midlertidigt at ændre indstillingerne for fortrolighed i løbet af den igangværende session. 

10. ØVRIGE YDELSER 

Vi har udviklet en række nye ydelser, som hedder Smart Park og In & Out for at forbedre din oplevelse, når du besøger vores indkøbscentre.
Når du logger på din brugerkonto for at benytte ydelsen « Smart Park », behandler Vi personoplysninger for at kunne geolokalisere dit køretøj i vores indkøbscentres parkeringsområder. Dog bliver ingen personoplysninger behandlet, hvis du ikke logger ind på din brugerkonto. 
Når du ønsker at gøre brug af ydelsen « In & Out », behandler Vi de data, du har anført i forbindelse med, at du oprettede din brugerkonto. Især nummerpladen gør det muligt automatisk at åbne parkeringsbommene, når du kører ind eller ud af vores indkøbscentre.
Desuden kan Vi behandle dine personoplysninger ved brug af ydelserne « Smart Park » og « In & Out » for at informere dig om nye ydelser, som Vi måtte udvikle, og som kan have din interesse.
Personoplysningerne deles og/eller gøres tilgængelige for tredjemand alene med ovennævnte formål. Du har ret til at tilgå, ændre eller slette dine personlige data. Du kan gøre brug af denne rettighed ved at kontakte serviceudbyderen. 

11. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Det kan forekomme, at Vi foreslår hypertekstlinks inde i Tjenesterne, eller inde i de meddelelser, du modtager fra Os, med links til tredjemands hjemmesider eller til internetkilder. Vi har ikke kontrol med tredjemands Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred og indhold og kan ikke holdes ansvarlige for disse. Du bedes læse disse tredjemands Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred grundigt for at finde ud af, hvordan de indsamler og behandler dine personoplysninger. 

12. OPDATERING AF RETNINGSLINJER TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED

Vi kan til enhver tid revidere eller opdatere nærværende Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred. En hvilken som helst ændring af disse Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred træder i kraft, så snart de reviderede retningslinjer lægges op via Tjenesterne. Hvis Vi foretager ændringer, som Vi finder væsentlige, og som kræver dit samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning, vil Vi informere dig derom via Tjenesterne og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Til toppen