1. ACCEPT AF VILKÅR FOR ANVENDELSE

Ved at tilgå eller benytte en hvilken som helst af vores hjemmesider, loyalitetsprogram eller mobilapps (herefter samlet benævnt ”Tjenesterne”) som kan tilgås via forskellige medier eller enheder og som stilles til rådighed af Fisketorvet – Copenhagen Mall (“Vi” eller “Os”), accepterer og indvilger du i at overholde disse vilkår for anvendelse ("Vilkår for Anvendelse") og være underlagt dem.

Disse Vilkår for Anvendelse udgør en juridisk bindende aftale. Hvis du ikke er enig i disse Vilkår for Anvendelse, bedes du afholde dig fra at tilgå eller benytte Tjenesterne.

Disse Vilkår for Anvendelse er gældende for en hvilken som helst tjeneste, hvorved det bemærkes, at visse tjenester kan være underlagt yderligere bestemmelser (se nedenstående “Særlige bestemmelser gældende for vores loyalitetsprogram” og “Særlige  bestemmelser gældende for geolokalisering”).
Vær opmærksom på, at Vi kan tilbyde ydelser, som ikke er underlagt disse Vilkår for Anvendelse, men som er underlagt deres egne vilkår for anvendelse (eksempelvis kan de gavekort, Vi tilbyder, være underlagt særlige vilkår og betingelser).  Tjenesterne henvender sig til brugere på 18 år eller derover.

2. REGISTRERING OG KONTO

For at kunne tilgå loyalitetsprogrammet og/eller visse af vores tjenester via vores mobilapps eller hjemmesider, kan det være nødvendigt for dig at oprette en konto hos Os. Det er frivilligt at oprette en konto og videregive de nødvendige personoplysninger til Os.

Når du opretter en konto hos Os, skal du gennemgå den relevante registreringsprocedure, og du vil blive præsenteret for følgende valgmuligheder:
du kan oprette en konto ved at benytte referenceoplysningerne på det loyalitetskort, som Vi eventuelt allerede måtte have udstedt til dig (dvs. ved at indtaste den kode, der står under stregkoden på loyalitetskortet eller ved at scanne stregkoden) og bekræfte dine personoplysninger (dvs. for- og efternavn, fødselsdato, adresse, postnummer, køn, telefonnummer og e-mail-adresse), eller
du kan oprette en konto ved at give Os de nødvendige oplysninger (dvs. for- og efternavn, e-mail-adresse, fødselsdato, adresse, postnummer, køn og telefonnummer) og vælge en adgangskode, eller
du kan oprette en konto hos Os ved at bruge din konto hos Facebook, Google eller Twitter.

Uanset hvad du vælger, indvilger du i at angive korrekte og fuldstændige oplysninger til Os og om nødvendigt holde disse oplysninger opdateret.

Når kontoen er oprettet, vil den automatisk blive tilknyttet det loyalitetskort, som Vi måtte have udstedt til dig forud for oprettelse af kontoen.

Hvis du på tidspunktet for oprettelse af kontoen ikke er indehaver af et loyalitetskort udstedt af Os, vil oprettelse af kontoen automatisk medføre, at du får oprettet et loyalitetskort hos Os. Du anerkender, at loyalitetsprogrammet og loyalitetskortet er personlige og forbeholdt enkeltpersoner til egen og ikke-erhvervsmæssig brug. Programmet og kortet kan ikke overføres til andre, og loyalitetskortet er på ingen måde et betalingskort. Du er indforstået med, at Vi på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag frit kan ændre, indstille eller afslutte loyalitetsprogrammet.

Hvis du har valgt at oprette via din konto på Facebook, Google eller Twitter, vil du for at kunne tilgå kontoen blive bedt om at logge ind med din adgangskode til Facebook, Google eller Twitter. I alle andre tilfælde bliver du bedt om at logge ind med din e-mail eller den adgangskode, du har valgt.

Du indvilger i øjeblikkeligt at give meddelelse til Os på Fisketorvet - Copenhagen Mall  om en hvilken som helst form for uautoriseret brug af din konto, der har til hensigt at opnå adgang til Tjenesterne.

Du bedes være opmærksom på, at hvis du alene ønsker at abonnere på vores loyalitetsprogram uden at oprette en konto hos Os med henblik på andre Tjenester, som Vi tilbyder via vores mobilapps eller hjemmesider, eller hvis du ønsker at drage fordel af et fysisk loyalitetskort, da henviser Vi til nedenstående særlige bestemmelser for oprettelse af loyalitetskort (“Særlige bestemmelser gældende for vores loyalitetsprogram”).

3. EKSTERNE LINKS OG INDHOLD

Det kan forekomme, at Vi foreslår hypertekstlinks inde i Tjenesterne eller inde i de meddelelser, du modtager via Tjenesterne, til tredjemands hjemmesider eller til internetkilder. Vi har ikke kontrol med disse hjemmesider eller internetkilder.
Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at Vi på ingen måde kan holdes ansvarlige eller stilles til ansvar for information, indhold, produkter, tjenester eller materiale, som er tilgængelige på tredjemands hjemmesider eller internetkilder, eller for påståede eller faktiske skader, som er resultat af adgang til eller brug af sådanne oplysninger, indhold, produkter, tjenester eller materiale, som er tilgængelige på tredjemands hjemmesider eller internetkilder.

4. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Hvis du bruger Tjenesterne, anmoder Vi dig om at overdrage dine personoplysninger med henblik på at levere de tjenester, som kræves for at du kan blive verificeret og for at kunne betjene og forbedre vores forretningsmæssige forhold. Visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilvejebringe og betjene Tjenesterne, mens andre oplysninger gør det muligt for Os at få bedre kendskab til dig og dermed tilpasse vores Tjenester til dine behov.
Du har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning at tilgå, berigtige og modsætte dig brugen af dine personoplysninger ved at kontakte Fisketorvet - Copenhagen Mall  og vedlægge en kopi af dit identitetskort.
De personoplysninger, som du har sendt til Os, kan blive videregivet til vores tilknyttede selskaber og betroede leverandører, som kan være hjemmehørende i USA, til juridiske eller statslige myndigheder og et hvilket som helst overførselsselskab. Vi sørger for, at de af dine oplysninger, som Vi og andre modtagere af dem behandler, holdes fortrolige og beskyttes mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse. I tilfælde af at dine oplysninger videregives til USA, vil de ligeledes blive behørigt beskyttet, eftersom Vi indgår europæiske standardaftaler med de leverandører, som får adgang til dine personoplysninger derfra.
Personoplysninger, som du har overdraget til Os, kan overføres til vores samarbejdspartnere, tilknyttede virksomheder, betroede leverandører af tjenester, juridiske eller statslige myndigheder, eller en hvilket som helst (erhvervede virksomhed). Vi sørger for, at dine oplysninger under vores og andre modtageres behandling af dem holdes fortrolige og beskyttes mod uautoriseret adgang, tab eller tilintetgørelse.
Vær opmærksom på, at med henblik på visse former for behandling kan dit forudgående samtykke være nødvendigt (f.eks. fremsendelse af reklamemateriale, som Vi vurderer er i din interesse, geolokalisering og samkøring af data).
For yderligere information om vores beskyttelse af dit privatlivs fred og behandling af dine personoplysninger, se vores retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger Fisketorvet - Copenhagen Mall .

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

5.1 Vores indhold

Tjenesterne, som indeholder al software brugt i forbindelse med Tjenesterne og alt deres indhold (inkluderende men ikke begrænset til tekster, redaktionelt indhold, databaser, hjemmesidedesign, systemprogrammer, fotos, billeder, grafisk indhold, videoer, lydklip, kort, logoer, varemærker, information og et hvilket som helst indhold af enhver art, som er del af Tjenesterne) (herefter samlet benævnt  "Indholdet") er beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret, varemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og er ejet af Os, kontrolleret af Os eller givet i licens til Os.
Vi giver dig en tilladelse, som er personlig, ikke-eksklusiv, genkaldelig, gældende i hele verden, og som ikke kan overdrages til at tilgå og benytte Tjenesterne alene til privatpersonlig brug på en hvilken som helst computer eller mobilenhed, gældende i den periode, hvor Tjenesterne bruges af dig.

Medmindre andet fremgår af nærværende Vilkår for Anvendelse må hverken hele eller dele af Tjenesterne eller Indholdet kopieres, fremføres, reproduceres, genudgives, lægges op, fremstilles offentligt eller opføres, overføres, tilpasses, oversættes, bruges til at skabe afledte værker, sælges, gives i opdrag, gives i underlicens, dekompileres (omvendt udvikling), helt eller delvis uddrages eller distribueres via noget som helst medie, medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

Manglende overholdelse af disse bestemmelser udgør en overtrædelse af bestemmelserne og kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner. Sammen med vores licensgivere forbeholder Vi Os retten til at indlede sagsanlæg mod personer, som ikke overholder disse bestemmelser.

5.2 Dit indhold

Du må generere,, tilføje, uploade, indsende eller gøre følgende tilgængelig via Tjenesterne: tekster, redaktionelt indhold, fotos, billeder, grafisk indhold, videoer, lydklip, beskeder, logoer, varemærker og alt materiale af enhver art, som du indsender, lagrer eller deler, mens du bruger Tjenesterne (herefter samlet benævnt "Dit Indhold").
Du bibeholder ejerskab og enhver anden rettighed til Dit Indhold. Dog gælder det, at du ved at generere, lægge op, uploade, tilføje, indsende eller tilgængeliggøre Dit Indhold via Tjenesterne, giver  Os og vores tilknyttede virksomheder en tilladelse, som gælder i hele verden, er royalty-fri, ikke-eksklusiv, og som kan gives i underlicens og overføres til at bruge, reproducere, fremføre, fremstille offentligt, offentliggøre, tilpasse, omformatere, drage nytte af og oversætte Dit Indhold via et hvilket som helst medie, i forbindelse med Tjenesterne og inden for gældende lovgivning. Denne tilladelse varer i et år fra nedlæggelse af din konto, uanset hvad begrundelserne for en sådan nedlæggelse måtte være.

6. DIT ANSVAR

6.1 Brugerens indhold og adfærd


Tjenesternes funktioner giver dig mulighed for at dele Dit Indhold og information via Tjenesterne, herunder deling af information via sociale medier. Dog er og vedbliver du under alle omstændigheder med at være eneansvarlig og kan stilles til ansvar for brugen af Tjenesterne og for alt Dit Indhold.

Du indvilger i at undlade at bruge noget af Dit Indhold eller Tjenester til nogen som helst ulovlige  eller upassende formål, herunder, men ikke begrænset til, følgende:
tilvejebringe, tilføje, uploade, indsende eller på anden måde benytte noget som helst af Dit Indhold på Tjenesterne på en måde som er imod den offentlige orden og moral, lovstridig, truende, forfølgende, chikanerende, voldelig, mishandlende, skadelig over for andre, ærekrænkende, uanstændig, injurierende, fornærmende, pornografisk, privatlivsinvaderende, hadfuld eller som racemæssigt, etnisk, diskriminationsmæssigt eller på anden måde er forkastelig, eller som billiger eller tilskynder til ulovlig aktivitet
tilvejebringe, tilføje, uploade, indsende eller på anden måde tilgængeliggøre noget af Dit Indhold via Tjenesterne på en måde, som udgør brud på love eller regler eller tredjemands rettigheder, herunder rettigheder i forhold til ophav, varemærke, erhvervshemmeligheder, patent, immaterielle rettigheder, privatliv, udgivelse eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder
tilvejebringe, tilføje, uploade, indsende eller på anden måde tilgængeliggøre "spam", reklamemateriale, uønsket eller uautoriseret reklame eller alle andre former for henvendelser via Tjenesterne
bruge enhver form for virus, tidsindstillede bomber, cancelbots, malware, dataorme, hærværkssoftware, programfejl, trojanske heste, korrupte filer eller andre computerkoder, computerfiler eller -programmer, som er skabt til at forstyrre, ødelægge, begrænse eller skade de til Tjenesterne forbundne serveres eller netværks normale drift
forvolde skade på eller forsøge at forvolde skade på børn på nogen som helst måde
oprette falsk identitet med henblik på at vildlede andre
bruge teknologi, automatiske systemer som "bots", "spiders" eller "crawlers" eller andre værktøjer til at indsamle eller tilgå uautoriseret indhold eller ikke-offentlige rum
bruge dataminering, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udvinding af data
forsøge at teste, undersøge eller scanne graden af sårbarhed i et hvilket som helst system eller netværk, som er forbundet til Tjenesterne eller lave brud på sikkerheds- eller verificeringsforanstaltninger
reklamere eller tilbyde at sælge eller købe varer og ydelser til et hvilket som helst forretningsformål.
Vi overvåger ikke Dit Indhold, som du har placeret på Tjenesterne. Dog forbeholder Vi Os retten til, uden at påtage Os forpligtelsen til, at gennemgå Dit Indhold med henblik på, alene efter vores eget skøn, at fjerne eller slette det af Dit Indhold, som måtte være i uoverensstemmelse med nærværende Vilkår for Anvendelse. Vi overvåger og begrænser heller ikke kommunikationen mellem brugere via Tjenesterne.
Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at du, hvis du tilgår Tjenesterne, kan modtage eller være udsat for indhold, varer eller ydelser, som du ville kunne finde upassende, forkerte, vildledende, ærekrænkende, forkastelige eller på anden måde utilstedelige. I det omfang, det er tilladt efter gældende lov, erklærer du dig indforstået med, at Vi ikke er ansvarlige for nogen som helst handlinger vedrørende sådant indhold på Tjenesterne. Dog bedes du, hvis du er vidne til lovstridigt indhold, give Os meddelelse herom på Fisketorvet - Copenhagen Mall .
Manglende overholdelse af disse Vilkår for Anvendelse kan medføre advarsel og/eller øjeblikkelig indstilling eller nedlæggelse af din konto uden forudgående varsling, uden hensyntagen til eventuelle sagsanlæg.

6.2 Dine ansvarsområder

Du er ansvarlig for, at dine adgangskoder og kontoidentifikation forbliver hemmelige. Vi er ikke ansvarlige for følgerne af en uautoriseret tredjemands eventuelle brug af din konto. Du er ligeledes ansvarlig for alle aktiviteter, som finder sted på din konto. Vi opfordrer dig til at vælge en stærk adgangskode og med regelmæssige mellemrum ændre din adgangskode med henblik på at begrænse risikoen for, at uautoriserede personer får adgang til din konto.
Du er og vedbliver under alle omstændigheder med at være eneansvarlig for Dit Indhold, som du tilføjer til Tjenesterne, for din brug af Tjenesterne og for al aktivitet, der finder sted på din konto. Således er du ansvarlig for korrekt opsætning eller for at træffe/foretage de nødvendige foranstaltninger for, at den nødvendige sikkerhed opretholdes i forhold til beskyttelse og backup af Dit Indhold, herunder af dine egne oplysninger og/eller software gemt på din computer og/eller mobilenhed, mod alle former for angreb.
Du er indforstået med og accepterer, at du tilgår, downloader eller på andre måder indhenter information, materiale eller data ved hjælp af Tjenesterne efter eget skøn og på egen risiko, og at du alene er ansvarlig for skader på dit computersystem eller for tab af data, som hidrører fra download af samme information, materiale eller data.
Du sørger for, at alt udstyr (herunder computer, mobilenhed, osv.) til at tilgå og bruge Tjenesterne er anskaffet i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder, men ikke begrænset til lovgivning vedrørende immaterielle rettigheder.

7. VORES ANSVAR

De Tjenester, Vi leverer, har alene til formål at tilvejebringe information. Selv om Vi har foretaget de nødvendige og rimelige tiltag for at sikre at Indholdet af Tjenesterne er det mest opdaterede og præcise, fuldstændigt og ajourført, tilvejebringer Vi Tjenesterne efter, hvad der tilgængeligt for Os, og uden garantier. Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at du benytter Tjenesterne på egen risiko.

I det fulde omfang, det er tilladt inden for gældende lovgivning, er i ikke ansvarlige for skade, tab eller andre følger, der hidrører fra en hvilken som helst brug af Tjenesterne eller Indholdet af dem, eller for Dit Indhold, som du måtte gøre tilgængelig på Tjenesterne, og over for dig i forhold til indirekte skade eller tab, ej heller immateriel skade, tabt fortjeneste, indtægt, afbenyttelse eller data, som måtte ske som følge af brug eller betjening af Tjenesterne.
Du giver udtrykkeligt til kende, at (i) Tjenesterne ikke er fejlfrie eller virusfrie, at (ii) at forbindelse til Tjenesterne medfører de risici, som ledsager enhver form for netværksforbindelse eller overførsel via internettet og mobilnetværk, især i forhold til hastigheden af dataoverførsler, informationsforespørgsler eller svartiden på forespørgsler samt teknisk kvalitet, (iii) Vi har ingen kontrol over tredjemands netværk eller hjemmesider, som du kunne tilgå i løbet af din brug af Tjenesterne, (iv) Vi er ikke ansvarlige for tab af data, fejl i lagring, fejllevering eller utidig levering af nogen som helst data eller materiale via Tjenesterne, og (v) i forhold til Indholdet og Tjenesterne fraskriver Vi Os alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder garantier for salgbar/tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til bestemte formål eller behov.

8. SÆRLIGE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR VORES LOYALITETSPROGRAM FOR DET FYSISKE LOYALITETSKORT

Vores loyalitetsprogram er gratis og gør det muligt for dig at drage fordel af tilbud, kampagner og information om vores loyalitetsprogram, som det er beskrevet i detaljer på vores hjemmeside.
For at kunne drage fordel af vores loyalitetsprogram skal du oprette en særlig konto hos Os, som det fremgår af nedenstående. Hvis du ønsker at drage fordel af en ikke-fysisk version af loyalitetskortet og/eller af andre tjenester, som Vi tilbyder via vores mobilapps eller hjemmesider, herunder loyalitetsprogrammet, se ovenstående om generelle bestemmelser vedrørende registrering og konto (“Registrering og konto”).

Vores loyalitetsprogram og det fysiske loyalitetskort stilles til rådighed på din anmodning på en af følgende måder:

i indkøbscentret: (i) gå direkte i receptionen i vores indkøbscenter, (ii) udfyld den relevante blanket med de påkrævede oplysninger, og (iii) medarbejderen vil med det samme oprette dit personlige loyalitetskort og overdrage det til dig, eller
via vores hjemmeside: (i) gå ind på vores hjemmeside og udfyld registreringsformularen for loyalitetsprogrammet, som er tilgængelig på vores hjemmeside eller brug din konto på Facebook, Google eller Twitter, (ii) du får tildelt en identifikationskode, som bliver sendt til dig på e-mail, (iii) print e-mailen ud og mød op i receptionen i det relevante indkøbscenter, og (iv) medarbejderen vil med det samme oprette dit personlige loyalitetskort og overdrage det til dig.
Når kortet er oprettet gælder det, at hvis du vælger at drage fordel af vores øvrige Tjenester eller af en ikke-fysiske version af loyalitetskortet, se da ovenstående generelle bestemmelser vedrørende registrering og konto (“Registrering og konto”), især om hvordan man opretter en konto ved at bruge referencekoden på det loyalitetskort, som Vi i forvejen har udstedt til dig.
Under alle omstændigheder indvilger du i at opgive korrekte og fuldstændige oplysninger til Os og opdatere disse oplysninger så ofte, som det måtte være nødvendigt.
Du anerkender, at loyalitetsprogrammet og loyalitetskortet er personlige og forbeholdt enkeltpersoner til egen og ikke-erhvervsmæssig brug. Programmet og kortet kan ikke overføres til andre, og loyalitetskortet er på ingen måde et betalingskort. Du er ansvarlig for, at dine adgangskoder og kontoidentifikation forbliver hemmelige. Vi er ikke ansvarlige for følgerne af uautoriseret tredjemands eventuelle brug af din konto. Du er ligeledes ansvarlig for alle aktiviteter, som finder sted på din konto. Du indvilger i øjeblikkeligt at give meddelelse til Os på Fisketorvet - Copenhagen Mall  om en hvilken som helst form for uautoriseret brug af din konto, der har til hensigt at opnå adgang til Tjenesterne.
Du er indforstået med, at Vi på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag frit kan ændre eller indstille loyalitetsprogrammet.
Loyalitetskortets funktionalitet er baseret på teknologien i systemet RFID (Radio Frequency Identification). RFID består af brug af elektromagnetiske felter til at overføre data med henblik på automatisk identificering og sporing af tags tilknyttet loyalitetskortet. Dog gælder det, at hvis du er uenig med denne fremgangsmåde, bedes du benytte den ikke-fysiske version af loyalitetskortet, som er tilgængelig via vores mobilapp.

9. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR GEOLOKALISERING

9.1 “Meet My Friends”-tjenesten

På nogle af vores mobilapps tilbyder Vi en tjeneste, der hedder "Meet My Friends". Du kan tilgå disse tjenester, hvis du har oprettet en konto hos Os og alene via din mobilenhed. For yderligere oplysninger om registrering, se ovenstående generelle bestemmelser vedrørende registrering og konto (“Registrering og konto").
Tjenesten "Meet My Friends" gør det muligt for brugerne af den at dele deres placering inden for vores indkøbscenter med de af deres venner, som også bruger tjenesten. Således kan brugere besøge indkøbscentret hver for sig og samtidig vide, hvor deres venner befinder sig i indkøbscentret og mødes med hinanden et særligt sted eller foreslå et sted at mødes. Via "Meet My Friends" vil du også, fra tid til anden, kunne lokalisere nogle af vores medarbejdere eller leverandører, som forestår særlige opgaver i indkøbscentret (f.eks. personlige indkøbsrådgivere eller kokke der underviser i madlavning).
For at kunne lokaliseres på kortet vil du blive anmodet om at slå bluetooth-funktionen til på din smartphone. Hvis du blot ønsker at kigge på kortet og se dine kontakters placering, er det ikke nødvendigt at slå bluetooth-funktionen til.
Første gang du går på via tjenesten "Meet My Friends", anmoder Vi om dit samtykke til at slå geolokalisering til på din mobilenhed og til at dele dine geolokaliseringsoplysninger.
Hvis du accepterer geolokalisering og deling af dine geolokaliseringsoplysninger på din mobilenhed, træder dette i kraft med det samme og gælder for alle forbindelser derefter, medmindre du bruger funktionen "synlig/ikke synlig", som er tilgængelig direkte på kortet, til midlertidigt at ændre i dine geolokaliseringsindstillinger. Du kan endvidere på et hvilket som helst tidspunkt permanent deaktivere geolokalisering under dine profilindstillinger.
Hvis du har brugt din konto på Facebook, Google eller Twitter til at oprette din konto hos Os, vil du kunne lokalisere de af dine kontakter fra det pågældende sociale medie, som også bruger "Meet My Friends"-tjenesten og anmode dem og at dele deres respektive placeringer.
Du bedes være opmærksom på, at brugere af "Meet My Friends" som udgangspunkt er synlige for alle andre brugere af tjenesten "Meet My Friends". Du kan dog konfigurere alle dine indstillinger for deling af placering ved at vælge en af følgende muligheder:
at være synlig for alle andre brugere af "Meet My Friends"-tjenesten, eller
at være synlig kun for dine kontakter, eller
ikke være synlig for nogen som helst brugere af "Meet My Friends"-tjenesten.
De parametre for fortrolighed, som du har konfigureret, bliver registreret og tages i brug, hver gang du bruger mobilappen. Desuden gælder det, at du på et hvilket som helst tidspunkt har direkte adgang til muligheden for "synlig/ikke synlig" direkte på kortet, hvilket gør det muligt for dig midlertidigt at ændre indstillingerne for fortrolighed i løbet af den nuværende session.
Det er ikke muligt for dig at dele din placering uden for vores indkøbscenter. Placeringsfunktionen aktiveres alene af de master, som er installeret i indkøbscentrets fællesarealer.
På baggrund af ovenstående erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med, at visse funktioner i tjenesten "Meet My Friends" er baseret på geolokaliseringsdata, særligt din mobilenheds geografiske placering inden for vores indkøbscenter.
For at kunne tilvejebringe tjenesten "Meet My Friends" kan nogle af dens funktioner således kræve, at oplysninger om din geolokalisering overføres til Os, og at disse geolokaliseringsdata deles med alle andre brugere af tjenesten eller alene med dine kontakter, alt afhængig af hvordan du har konfigureret dine indstillinger.
Hvis du giver dit samtykke til geolokalisering af din mobilenhed og deling af dine geolokaliseringsdata, erklærer du dig indforstået med brug og deling af dine geolokaliseringsdata med andre brugere, som det er beskrevet ovenfor, og med tredjemænd. For yderligere oplysninger se vores retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger her Fisketorvet - Copenhagen Mall .

9.2 Andre tjenester

Forudsat at du har givet samtykke dertil, kan oplysninger om din placering i vores indkøbscenter blive indsamlet og behandlet af Os, mens du er verificeret på vores mobilapps. Det sker med henblik på måling af hyppigheden og varigheden af dine besøg og dine bevægelsesmønstre i indkøbscentret. På baggrund af denne hyppighed, varighed og bevægelsesmønstre giver Vi dig loyalitetsfordele og reklamemateriale, forudsat Vi har fået dit samtykke dertil.
Første gang du verificeres på vores mobilapp anmoder Vi om dit samtykke til at slå geolokalisering til på din mobilenhed. Hvis du accepterer geolokalisering på din mobilapp, træder den i kraft med det samme og gælder for alle forbindelser på din mobilapp derefter og for alle besøg i vores indkøbscenter derefter. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt slå geolokalisering fra på din mobilenhehd under dine mobilindstillinger.
Hvis du giver dit samtykke til geolokalisering af din mobilenhed og til deling af dine geolokaliseringsdata, erklærer du dig indforstået med brug og deling af dine geolokaliseringsdata med tredjemand. For yderligere oplysninger, se vores retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger her Fisketorvet - Copenhagen Mall .

10. ØVRIGE YDELSER

Vi har udviklet en række nye ydelser, som hedder Smart Park og In & Out for at forbedre din oplevelse, når du besøger vores indkøbscentre. [her kan relevante oplysninger om de nævnte ydelser angives]
Når du logger på din brugerkonto for at bruge ydelsen « Smart Park », behandler Vi personoplysninger for at kunne geolokalisere dit køretøj i vores indkøbscentres parkeringsområder. Dog bliver ingen personoplysninger behandlet, hvis du ikke logger ind på din brugerkonto.
Når du ønsker at gøre brug af ydelsen « In & Out », behandler Vi de data, du har anført I forbindelse med, at du oprettede din brugerkonto. Især gør nummerpladen det muligt automatisk at åbne parkeringsbommene, når du kører ind eller ud af vores indkøbscentre.
Desuden kan Vi behandle dine personoplysninger ved brug af ydelserne « Smart Park » og « In & Out » for at informere dig om nye ydelser, som Vi kan udvikle, og som du kunne være interesseret i.
Personoplysningerne deles og/eller gøres tilgængelige for tredjemand alene med ovennævnte formål. Du har ret til at tilgå, ændre eller slette dine personlige data. Du kan gøre brug af denne rettighed ved at kontakte serviceudbyderen.

11. OVERFØRSEL

Du giver Os tilladelse til at overføre, tildele eller overdrage en hvilken som helst af vores rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår for Anvendelse til en hvilken som helst tredjemand.

12. ADSKILLELIGHED

Hvis en hvilken som helst del af disse Vilkår for Anvendelse erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal disse Vilkår for Anvendelse anses for adskillelige, og den resterende del af vilkårene vil fuldt ud bibeholde deres retskraft og retsvirkning.

13. OPDATERINGER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE

Vi kan til enhver tid revidere eller opdatere disse Vilkår for Anvendelse. Eventuelle ændringer i disse Vilkår for Anvendelse vil træde i kraft, fra det øjeblik de reviderede vilkår for anvendelse lægges op via Tjenesterne. Hvis Vi foretager ændringer, som Vi finder væsentlige, og som kræver dit samtykke i overensstemmelse med gældende lov, vil Vi informere dig derom via Tjenesterne og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

14. VÆRNETING OG LOVVALG

Disse Vilkår for Anvendelse er underlagt og udformet i overensstemmelse med loven i det land, hvor Vi er registreret og er alene genstand for domsmyndigheden i det pågældende land.

Til toppen